Consultanţă în domeniul accesării de fonduri structurale

consultanta in contabilitatePe lângă serviciile de expertiză, consultanţă fiscală şi de business, echipa noastra s-a adaptat extrem de facil la noile cerinţe ale pieţei autohtone şi ale clienţilor săi.

Astfel,  noi venim atât în întâmpinarea persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice cu o altă categorie de servicii personalizate.

Este vorba despre servicii de consultanţă, în speţă consultanţă financiară acordată micilor şi marilor întreprinzători care îşi propun prin strategia lor de firmă să acceseze surse de finanţare a activităţii lor de investiţii de natură comunitară.

Strategia companiei noastre este de a ajuta potenţialul beneficiar de fonduri europene să identifice necesarul de resurse pe care proiectul său îl necesită, configurarea mai multor direcţii de investiţie prin stabilirea mai multor scenarii, în funcţie de caracteristicile microeconomice şi macroeconomice ale mediului de afaceri în care activează.

Experienţa de 5 ani în domeniul financiar-contabil, precum şi implicarea înr-o serie de proiecte care au beneficiat şi care mai beneficiază de finanţare europeană vorbeşte de la sine. Acestea sunt baza unui management financiar eficient şi orientat spre calitate.

Fondurile europene post-aderare 2007-2013, însă şi cele aferente viitoarei strategii de finanţare 2013-2020 nu vor mai reprezenta „un tărâm interzis” dacă veţi colabora cu echipa Controlling Business&Analyses. De la conturarea de bugete, cash-flow-uri până la suportul acordat în realizarea documentaţiei-suport, toate acestea vor veni în sarcina noastră, nu fără a vă garanta succesul dumneavoastră.

Modificările legislaţiei fiscale şi impactul acestora

modificarile legislatiei in contabilitateEfectele negative ale noului sistem privind TVA la încasare

Având în vedere faptul că noile reglementări privind plata TVA la încasare au suscitat interesul general a numeroase entităţi de business, am considerat că abordarea acestei problematici este una mai mult decât binevenită în contextul economic pe care îl parcurgem cu toţii.

Nu ne vom opri la a realiza o prelegere teoretică a acestui subiect, ci vom insista asupra repercusiunilor negative pe care acest nou sistem de taxare le poate avea asupra micilor companii care vor recurge la această modalitate de aplicare a TVA-ului.

Foarte sintetic, vom prezenta punctat aceste neajunsuri ale acestui sistem atât de dezbătut de către opinia publică. Este vorba de următoarele aspecte:

• în primul rând, este vorba de cheltuielile suplimentare pe care entităţile eligibile în sensul aplicării TVA la încasare va trebui să le suporte în vederea adaptării sistemelor informatice. Va fi necesar ca de la 1 ianuarie 2013 să se realizeze două evidenţe distincte a facturilor, respectiv cea a facturilor normale şi cea a facturilor care vor avea înscrisul de „TVA la încasare”;

• dificultăţile de interpretare a noii legislaţii la modul general va ridica numeroase probleme entităţilor şi în cazul acestui nou sistem de taxare, respectiv în modul de interpretare în mod eficace şi corect a noilor speţe din domeniu, cu atât mai mult cu cât Normele metodologice din domeniu nu facilitează munca de interpretare;

• lipsa unei corelări între termenul de plată al TVA-ului de 90 de zile indicat prin noile reglementări fiscale şi termenele de plată al facturilor care, în practică, depăşesc 90 de zile, media europeană fiind una considerabil mai mare, respectiv de 6 luni.

Aşadar, deşi aparent noul sistem de taxare, cel al TVA la încasare, se concretizează într-un instrument de relaxare fiscală, acesta nu exclude existenţa a câtorva puncte slabe, enunţate în cele de mai sus şi care nu ar trebui omise în momentul derulării activităţii curente.

Efectele negative ale noului sistem privind TVA la încasare

1420763pozaAvând în vedere faptul că noile reglementări privind plata TVA la încasare au suscitat interesul general a numeroase entităţi de business, am considerat că abordarea acestei problematici este una mai mult decât binevenită în contextul economic pe care îl parcurgem cu toţii.

Nu ne vom opri la a realiza o prelegere teoretică a acestui subiect, ci vom insista asupra repercusiunilor negative pe care acest nou sistem de taxare le poate avea asupra micilor companii care vor recurge la această modalitate de aplicare a TVA-ului.

Foarte sintetic,  vom prezenta punctat aceste neajunsuri ale acestui sistem atât de dezbătut de către opinia publică. Este vorba de următoarele aspecte:

  • în primul rând, este vorba de cheltuielile suplimentare pe care entităţile eligibile în sensul aplicării TVA la încasare va trebui să le suporte în vederea adaptării sistemelor informatice. Va fi necesar ca de la 1 ianuarie 2013 să se realizeze două evidenţe distincte a facturilor, respectiv cea a facturilor normale şi cea a facturilor care vor avea înscrisul de „TVA la încasare”;
  • dificultăţile de interpretare a noii legislaţii la modul general va ridica numeroase probleme entităţilor şi în cazul acestui nou sistem de taxare, respectiv în modul de interpretare în mod eficace şi corect a noilor speţe din domeniu, cu atât mai mult cu cât Normele metodologice din domeniu nu facilitează munca de interpretare;
  • lipsa unei corelări între termenul de plată al TVA-ului de 90 de zile indicat prin noile reglementări fiscale şi termenele de plată al facturilor care, în practică, depăşesc 90 de zile, media europeană fiind una considerabil mai mare, respectiv de 6 luni.

Aşadar, deşi aparent noul sistem de taxare, cel al TVA la încasare, se concretizează într-un instrument de relaxare fiscală, acesta nu exclude existenţa a câtorva puncte slabe, enunţate în cele de mai sus şi care nu ar trebui omise în momentul derulării activităţii curente.

Modificari importante privind microintreprinderile – Contabilitate la IMMuri

Modificari despre contabilitate

Cele mai importante modificari  privind microintreprinderile sunt: 

  • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, piata de capital, jocuri de noroc, consultanta si management;
  • are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
  • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
  • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Perioada impozabila Modificari despre contabilitate

1. Pentru persoanele juridice romane, care se infiinteaza in cursul unui an fiscal si care au optat de la infiintare pentru plata impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, perioada impozabila incepe:

– de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie;

– de la data inregistrarii acesteia in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, daca are aceasta obligatie;

– de la data incheierii sau, dupa caz, a punerii in aplicare a contractelor de asociere, in cazul asocierilor care nu dau nastere unei noi persoane juridice.

2. In cazul microintreprinderilor care se reorganizeaza prin divizare sau fuziune avand ca efect juridic incetarea existentei persoanei juridice prin dizolvare
fara lichidare, perioada impozabila se incheie:

– la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei dintre ele, in cazul
constituirii uneia sau a mai multor societati noi;

– la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor, in cazul in care se
stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii referitor la contabilitate;

– la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate anterior.

3. In cazul dizolvarii urmate de lichidare a microintreprinderilor, perioada impozabila se incheie la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a
fost inregistrata, potrivit legii, infiintarea persoanei juridice respective.

Schimbarea sistemului de impunere

Ca regula, microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre
conditiile prevazute la art. 112 indice 2 din Codul Fiscal, respectiv:

– realizeaza venituri din activitati desfasurate domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, in domeniile jocurilor de
noroc, consultantei si managementului;

– nu are salariati sau are peste 9 salariati;

– a realizat venituri care au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;

– capitalul social al acesteia este detinut de stat si/sau autoritatile locale sau este detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de
angajati.

Persoanele juridice romane aflate in inactivitate temporara, pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul

anului, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate
temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv indeplinesc conditiile de exercitare a optiunii prevazute
de Codul Fiscal.

contabilitate modificari

 

Exceptii

Persoanele juridice romane nou-infiintate care au optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal si care nu
au angajat in termenul de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare sunt platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acestora la
registrul comertului.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor si al pietei de
capital, in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate
incepand cu trimestrul respectiv. Pentru aceasta categorie perioada impozabila se incheie in trimestrul in care incep sa desfasoare activitati in domeniile
mentionate.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, microintreprinderile realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, acestea vor plati impozit pe profit luand in
calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, perioada impozabila ca microintreprindere incheindu-se la 31 decembrie anul
precedent.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita de 100.000 euro utilizand cursul de
schimb de la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Daca esti din Cluj si cauti un expert contabil din Cluj, contacteaza-ne.

Aniversarea de 5 ani

Aniversarea a 5 ani de prosperitate şi excelenţă

Controlling Business&Analyses  celebrează, azi, 26 octombrie,  un moment de bucurie şi de mândrie pentru fiecare angajat în parte al acesteia.
Este vorba despre împlinirea a 5 ani încununaţi de succes de când Controlling Business&Analyses activează în mediul financiar-contabil din Cluj-Napoca.

Profesionalismul echipei Controlling Business&Analyses, precum şi excelenţa de care a dat dovadă pe parcursul acestor 5 ani de activitate în toate misiunile sale de asigurare a suportului contabil furnizat paletei large de clienţi din diversele ramuri de activitate clujene, i-a garantat un portofoliu de clienţi a cărei reputaţie vorbeşte de la sine.
Câteva exemple grăitoare în acest sens sunt, printre altele, colaborarea excelentă cu Polus Center Management SRL, respectiv colaborarea cu Polus Transilvania Companie de Investiţii SA.

Am dorit să remarcăm contribuţia Controlling Business&Analyses la realizarea de expertize contabile şi la asigurarea unei imagini cât mai fidele a performanţelor şi a evoluţiei pe plan local, regional sau naţional a clienţilor noştri, mărturii credibile fiind opiniile favorabile exprimate de către companii de audit-etalon, precum KPMG sau PricewaterhouseCoopers cu privire la situaţiile financiare realizate de către echipa Controlling Business&Analyses pe parcursul derulării activităţii sale specifice în folosul imediat al clienţilor săi.

Activitatea companiei Controlling Business&Analyses a dat dovadă pe parcursul traseului profesional de dedicaţie, profesionalism şi dacă este un lucru care a fost mereu invidiat este acel tip de relaţie specială pe care echipa Controlling Business&Analyses o are cu clienţii săi. Aşa că, următorii 5 ani de activitate nu pot fi decât marcaţi cu succese şi împliniri pe măsură, aşa cum a reuşit să îşi obişnuiască clienţii, de la an la an.

La mulţi ani, Controlling Business&Analyses!

 

Contabilitate Cluj

Bun venit!

Ne bucuram de prezenta ta aici. Indiferent daca ai o companie ce apartine intreprinderilor mici si mijlocii, companiilor mari si indiferent de domeniul in care operati, echipa Contabilitate Cluj.com.ro formata din specialisti in economie generala si management te sustin.

Misiunea noastra consta in asigurarea de servicii contabile si consultanta de o maniera competenta, profesionala si responsabila.

Top