Modificările legislaţiei fiscale şi impactul acestora

modificarile legislatiei in contabilitateEfectele negative ale noului sistem privind TVA la încasare

Având în vedere faptul că noile reglementări privind plata TVA la încasare au suscitat interesul general a numeroase entităţi de business, am considerat că abordarea acestei problematici este una mai mult decât binevenită în contextul economic pe care îl parcurgem cu toţii.

Nu ne vom opri la a realiza o prelegere teoretică a acestui subiect, ci vom insista asupra repercusiunilor negative pe care acest nou sistem de taxare le poate avea asupra micilor companii care vor recurge la această modalitate de aplicare a TVA-ului.

Foarte sintetic, vom prezenta punctat aceste neajunsuri ale acestui sistem atât de dezbătut de către opinia publică. Este vorba de următoarele aspecte:

• în primul rând, este vorba de cheltuielile suplimentare pe care entităţile eligibile în sensul aplicării TVA la încasare va trebui să le suporte în vederea adaptării sistemelor informatice. Va fi necesar ca de la 1 ianuarie 2013 să se realizeze două evidenţe distincte a facturilor, respectiv cea a facturilor normale şi cea a facturilor care vor avea înscrisul de „TVA la încasare”;

• dificultăţile de interpretare a noii legislaţii la modul general va ridica numeroase probleme entităţilor şi în cazul acestui nou sistem de taxare, respectiv în modul de interpretare în mod eficace şi corect a noilor speţe din domeniu, cu atât mai mult cu cât Normele metodologice din domeniu nu facilitează munca de interpretare;

• lipsa unei corelări între termenul de plată al TVA-ului de 90 de zile indicat prin noile reglementări fiscale şi termenele de plată al facturilor care, în practică, depăşesc 90 de zile, media europeană fiind una considerabil mai mare, respectiv de 6 luni.

Aşadar, deşi aparent noul sistem de taxare, cel al TVA la încasare, se concretizează într-un instrument de relaxare fiscală, acesta nu exclude existenţa a câtorva puncte slabe, enunţate în cele de mai sus şi care nu ar trebui omise în momentul derulării activităţii curente.