Modificările aduse Codului Muncii

contabilitate modificari legislatiePe lângă expertiza din domeniul fiscal, echipa Contabilitate Cluj doreşte să furnizeze informaţii utile de specialitate din varii domenii de interes pentru micii şi marii întreprinzători.

Aceste informaţii sunt de un real folos, mai ales în cazul micilor întreprinderi, unde existenţa unui inspector de resurse umane ar avea impact negativ asupra costurilor întreprinderii.

Aşadar, în prezentul articol ne îndreptăm atenţia modificărilor care au intervenit în Codul Muncii în ultima perioadă, modificări care aduce o serie de amendamente aspectelor relevante din raportul contractual angajator-salariat, precum încheierea, derularea, suspendarea, încetarea contractului de muncă. Unele dintre aceste schimbări legislative pun fie angajatorul , fie angajatul într-o poziţie favorabilă.

De exemplu, în avantajul angajatorului, perioada de probă la care salariatul poate fi supus, a crescut de la 30 la un plafon maxim de 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie, respectiv de la 90 la maxim 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. În cadrul acestei perioade de probă, angajatorul poate dispune printr-o notificare scrisă, fără a putea dispune de preaviz, încetarea contractului de muncă.

În ceea ce priveşte durata preavizului în caz de demisie a salariatului a crescut, în favoarea angajatorului de la o perioadă de 15 zile calendaristice la 20 de zile pentru funcţiile de execuţie, respectiv de la 30 la 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Sub aspectul organizării programului de lucru, pe fondul contextului economic actual, legiuitorul a consacrat expres posibilitatea angajatorului de a dispune reducerea timpului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, în cazul reducerii temporare a activităţii sale din motive economice, tehnologice, structurale, pe perioade ce depăşesc 30 de zile lucrătoare până la remedierea situaţiei.