Vezi facilităţile fiscale pentru companii

facilitati fiscale contabilitate

Având în vedere situaţia actuală de pe piaţa  de servicii de contabilitate din Cluj Napoca si din tara a problemelor care apar din cauza blocajelor financiare care conduc de cele mai multe ori la imposibilitatea realizării de investiţii pentru a creşte valoarea afacerii, identificarea de surse suplimentare de finanţare ieftine, precum şi de pârghii fiscale care au menirea de “a relaxa” compania.

Echipa Contabilitate Cluj a considerat, în consecinţă, că o trecere în revistă a principalelor facilităţi fiscale de care poate dispune o companie şi a condiţiilor de încadrare în liniile acestora este mai mult decât binvenită.

Printre aceste facilităţi se numără următoarele :

1. Amortizarea accelerată

Conform Codului Fiscal, instalaţiile şi echipamentele, calculatoarele şi perifericele precum şi brevetele pot fi amortizate prin metoda amortizării accelerate care permite deducerea a 50% din valoarea fiscală a activelor în decursul primului an de folosire, restul valorii putând fi amortizată liniar de-a lungul duratei de viaţă utile rămase.

2. Scutirea de la impozitare pentru dividendele reinvestite

Dividendele distribuite sunt exceptate de la impozitare începând cu 1 ianuarie 2009, dacă acestea sunt investite în aceeaşi societate sau în capitalul social al altei persoane juridice române. Se impune drept condiţie, utilizarea dividendelor reinvestite în vederea păstrării sau creşterii numărului de angajaţi şi pentru stimularea activităţii respective.

3. Facilităţi speciale pentru cheltuieli aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare

Companiile pot beneficia de o deducere suplimentară de 20% pentru cheltuielile eligibile pentru activităţi de cercetare-dezvoltare. Metoda de amortizare accelerată va putea fi utilizată în cazul aparaturii şi echipamentelor care sunt utilizate în activitatea de cercetare-dezvoltare. Ca o condiţie esenţială pentru a putea beneficia de această deducere suplimentară, respectivele activităţi de cercetare-dezvoltare trebuie să conducă la rezultate valorificabile.
Aceste 3 facilităţi fiscale am considerat a fi cel mai uzuale şi mai utile în activitatea unui contribuabil, de aceea ne-am limitat la o prezentare punctată a doar câteva dintre acestea.